O obchodní akademii

Naše obchodní akademie otevírá pro nový školní rok čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou s tímto zaměřením:

Školné: žádné.

Přijímací testy: žádné.

náhodná fotografie

Zprávy pro uchazeče o studium na OA

V této chvíli nemáme pro Vás žádné aktuální zprávy...

Důležité termíny:

V této chvíli nemáme pro Vás naplánované žádné akce...

název školy: VOŠ ekonomická a OA, Kollárova 5/271, Praha 8

fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze * zřizovatel: Hl. m. Praha

zřizovatel

Charakteristika zaměření EMH


Učební plán OA se zaměřením na ekonomiku mezinárodního hospodářství umožňuje svým absolventům uplatnění především v povoláních zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, a to od samotného založení firmy až po její existenci tržním prostředí EU. Tyto předpoklady jsou dány jednak strukturou vyučovaných odborných předmětů a jednak skutečností, že některé odborné předměty jsou ve vyšších ročnících vyučovány v cizím jazyce.


Doporučené soubory ke stažení:

Proč studovat právě na naší škole


Přijímací řízení na OA (všechna zaměření)


Ředitel školy vyhlašuje vždy 1. kolo přijímaciho řízení. Podle počtu přihlášek a studentů splňující kritéria pro přijetí zváží, zda vyhlásí i následné druhé či další kolo PŘ. Je limitován kapacitou schváleného počtu otevíraných tříd pro následující školní rok.


Přijímacímu řízení, podmínkám, vyhlášení výsledků a doplňující aktuálním informacím je věnována samostatná stránka, kterou doporučujeme sledovat:

Reálné studentské firmy


V rámci předmětu aplikovaná ekonomie (třetí ročník OA) studenti zakládají firmy s různým zaměřením, jako například:

Studenti provozováním reálných firem získávají zkušenosti v oblasti založení, provozování, rušení firmy, vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce a vypořádání podílů.

Pod záštitou pedagogů vedou účetnictví firmy, připravují propagaci a další činnosti spojené s chodem firmy.

Sport a tělesná výchova


Vybavení:

Využití školních sportovišť i mimo hodin TV.

V prvním ročníku předmět Zdravověda, který je zakončen kurzem.

Ve čtvrtém ročníku volitelná TV (míčové hry, plavání, kopaná, volejbal, kondiční posilování, zdravotní TV, Pal-mal – netradiční sportovní aktivity).

Dále pořádáme kurzy:
zdravotnický, lyžařský a snowboardový (Rakousko, Švýcarsko), turistický, cykloturistický, vodácký, seznamovací.

Vybavenost školy technickými prostředky


K dispozici je studentům:

Stravování a občerstvení


Naši studenti využívají školní jídelnu v sousední budově Karlínského gymnázia: jídelní lístek k nahlédnutí zde.


Další možnosti rychlého občerstvení:

Spolupráce školy s rodinou


Je realizována:

  • konáním třídních schůzek dvakrát do roka
  • výchovným poradcem
  • prací výchovné komise
  • Školní radou OA a VOŠE
  • SPOA

Na školním portálu poskytujeme zabezpečeně prostřednictvím internetu informace o:

  • prospěchu studenta
  • docházce
  • výchovných opatřeních
  • suplování

Administrativní údaje zaměření EMH


Zaměření: Ekonomika mezinárodního hospodářství
Obor: Obchodní akademie
Kód OA: KKOV 63-41-M/02
Kód OA: KKOV 63-41-M/004 (3. a 4. ročník)


Zřizovatel: Hlavní město Praha
IČ: 61 38 85 48
REDIZO školy: 600 005 976
Kontakt: kancelář školy
Ředitel školy: ing. Michal Vích
Poštovní adresa: VOŠE a OA Kollárova
Kollárova 5/271
186 00 PRAHA 86

Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS! Cynthia Tested! TOPlist

© 2011 VOŠE a OA Kollárova; autor webu: Michael Malocco, obsah stránek: kancelář školy
Přesný název školy: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5